خواب نوزاد

8 نشانه‌ سلامت نوزاد

8 نشانه‌ سلامت نوزاد

8 نشانه‌ سلامت نوزاد 1.نوزاد در مواجهه با تماس بدنی و صدای شما آرام می‌گیرد ۲. شما در طول روز بین ۸ تا ۱۰ بار پوشک نوزاد را عوض می‌کنید و وزن نوزاد رو به‌افزایش است ۳. نوزاد در هر روز حداقل به تعداد دفعاتی محدود آرام می‌شود و به محیط اطرافش دقت می‌کند ۳. نوزاد در هر روز حداقل به تعداد دفعاتی محدود آرام می‌شود و به محیط اطرافش دقت می‌کند ۳. ۶. نوزاد با دیگران تماس چشمی برقرار می‌کند، لبخند می‌زند، با صدا می‌خندد و سعی در برقراری ارتباط دارد ... ادامه مطلب