نوازش کردن ملایم نوزادان به آنها کمک می کند درد برای آنها قابل تحمل تر باشد.

WhatsApp chat