پرستار سالمند آلزایمری

پرستار سالمند آلزایمری
پرستاری و مراقبت از سالمندان که به زوال عقل مبتلا هستند. گاهی کاری است که از حوصله خانواده بدور می باشد . شرکت خدماتی شکوفایی با سابقه طولانی مشاور و کمک به شما می باشد.