دلبستگی کودکان

دلبستگی کودکان

 دلبستگی کودکان به معنای یک وابستگی عمیق است که بین کودک و والدین یا مراقبش صورت میگیرد. اگر این رابطه درست شکل بگیرد کودک از لحاظ اعتماد بسیار قوی عمل میکند و اگر این رابطه به درستی شکل نگیرد کودک دچار بدبینی میشود و به درستی نمیتواند به کسی اعتماد کند.

نیاز به دلبستگی نیاز اولیه هر انسانی است که از هیچ جا گرفته نشده است. و نیازی است که شخصیت هر انسانی با آن میتواند متحول شود. براساس سبک دلبستگی کودکان نحوه ارتباط برقرار کردن هر شخص در بزرگسالی با دیگران مشخص میشود. بنابراین این دلبستگی و نحوه ارتباط کودک و مراقب بسیار مهم است. زیرا اگر فرد به درستی نتواند این ارتباط را دریافت کند در بزرگسالی ناموفق میشود و میتواند شکست در رابطه با ازدواج خود داشته باشد. همچنین میتواند کودک را در بزرگسالی دچار اختلال اضطراب فراگیر کودکان و افسردگی کند. بنابراین مادر یا مراقب باید ارتباط درست و امنی را با کودک برقرار کند تا کودک به دلبستگی امن برسد.

نظریه دلبستگی

این ایده که چگونه والدین به طور مداوم به نیازهای فرزندشان پاسخ می دهند، چگونگی “وابستگی” کودک به مراقب را شکل می دهد ، سابقه ای طولانی دارد که نیم قرن تحقیق علمی را در بر می گیرد.

همچنین در داستان‌های رایج در مورد فرزندپروری و عاشقانه نشان داده می‌شود که ممکن است مفاهیم کلیدی دلبستگی را در ارتباط با رشد کودکان بیش از حد تعمیم دهد.

عوامل موثر در ایجاد دلبستگی کودکان

یکی از عوامل تاثیر گذار در رابطه با کودک شیوه ی ارتباط برقرار کردن با کودک است که در دو سال اول زندگی کودکان بسیار مهم می باشد. از موارد مهم که باید به آن توجه داشته باشیم:

  • کیفیت به حضور مراقب و میزان توجه کردن به کودک
  • میزان ابراز محبت به کودک
  • توجه به نیازهای اولیه کودک و برآورده کردن آن

دلبستگی کودکانانواع دلبستگی کودکان

دلبستگی در کودکان 4 نوع است:

دلبستگی ایمن: در این نوع دلبستگی زمانی که مراقب کودک یا مادر کودک در کنار او حضور داشته باشد کودک احساس امنیت می کند و با آرامش خاطر به فعالیت و بازی می پردازد. باری ایجاد این نوع دلبستگی باید کودک مورد توجه باشد نیازهای کودک را برطرف کند وبا حوصله و مهربانی نیازهای کودک را پاسخگو باشد. در نتیجه در بزرگسالی با زندگی سازگارتر خواهد بود.

دلبستگی مقاوم: در این نوع دلبستگی کودک هنگام حضور مراقب یا مادرش به او میچسبد این کودک میخواهد در نزدیک مراقب خود باشد و کمتر به اطرافش توجه می کند هنگامی که مراقب یا مادر کودک را تنها می گذارد کودک دچار بی قراری میشود و حتی با برگشتن مراقب یا مادر کودک همچنان ادامه دارد. این کودک بسیار پرخاشگر و خشمگین است که دلیل آن این است که مراقب یا مادر وقتی که کودک را تنها می گذارد به کودک اطمینان خاطری برای بازگشتش نمی دهد. کودکانی که دارای این نوع دلبستگی هستند بسیار غمیگن و ناراحت هستند. این کودکان در بزرگسالی خود را شخصی دوست داشتنی نمی دانند و همیشه تنها هستند.

دلبستگی اجتنابی: در این نوع دلبستگی کودک تمایلی به ارتباط با مراقب  و یا مادر خود ندارد و حضور مراقب برایش مهم نیست و کوچکترین توجهی نمی کند. در صورتی که مراقب اورا تنها بگذارد آشفته و ناراحت نمی شود و بعد از بازگشتش نیز خوشحال نمیشود و کوچکترین اهمیتی هم نمی دهد. در این نوع دلبستگی رشد روانی و عاطفی کودک به خوبی شکل نمی گیرد . این نوع مراقب و یا مادر کودک با او به درستی ارتباط برقرار نمیکند و نیازهای کودک برای او اهمیتی ندارد و یا اینکه مراقب یا مادر کودک بسیار سخت گیر و کنترل کننده بوده و کودک را تحت فشار بگذارد بنابراین کودک ترجیح می دهد مراقب دور باشد و حضور نداشته باشد. کودکانی که این نوع دلبستگی را تجربه می کنند در بزرگسالی  افرادی پرخاشگرو خجالتی هستند و نمی توانند به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنند.

 دلبستگی آشفته – سردرگم: در این نوع دلبستگی کودک پر از تضاد و تناقض و سردرگمی  و آشفتگی است. اختلالات روانی کودک زیاد است و ارتباط مشخصی با مراقب و یا مادر خود ندارد . رفتار کودک بین عشق و نفرت در تضاد است. در این نوع از دلبستگی کودک یا به مراقب خود می چسبد و یا در مقابل آغوش گرفتن مقاومت کند و یا رفتاری سرد و بی تفاوت داشته باشد. این گونه رفتار نشان می دهد والدین و یا مراقب رفتار کامل و واحدی با کودک ندارند مثلا ممکن است یک بار او را تشویق و یا  بار دیگر او را تنبیه کنند. و این باعث آشفتگی کودک می شود و اورا گیج می کند. کودکانی که این نوع دلبستگی را تجربه می کنند در بزرگسالی در روابط با دیگران دچار مشکل می شوند و اختلالات سازگاری زیادی را تجربه خواهند کرد.

 نوزادان و کودکان نیازهای خود را بیان می کنند

از زمانی که کودک متولد می شود، آنها درخواست حمایت از مراقبان خود را نشان می دهند، خواه به دلیل گرسنه بودن، نیاز به تعویض پوشک ، یا فقط نیاز به نگه داشتن و اطلاع از حضور مراقبشان باشد. کودکان بزرگتر ممکن است از مراقب خود بخواهند که بازی کند یا ناراحتی خود را در مورد یک آسیب کوچک در میان بگذارد.

اگر یک مراقب در پاسخگویی به این نیازها ثابت و مؤثر باشد، کودک به احتمال زیاد یک دلبستگی “ایمن” ایجاد می کند. اگر والدین در مراقبت ناسازگار باشند یا پاسخگو نباشند، کودک به احتمال زیاد یک دلبستگی “ناامن” ایجاد می کند.

نکته مهم این است که انتظارات دلبستگی کودک از یک تجربه یکباره شکل نمی گیرد. در عوض، این انتظارات از تثبیت مجموعه ای از تعاملات و پاسخ ها در سال اول زندگی کودک (و بعد از آن) شکل می گیرد.

مزایای دلبستگی ایمن

وقتی کودکان دلبستگی ایمن پیدا می‌کنند، می‌دانیم که می‌تواند زمینه را برای رشد فیزیکی، یادگیری، روابط اجتماعی (مانند همدلی)، رفاه و حتی پاسخ مغز او به استرس فراهم کند.

اگر کودک در ابتدا دلبستگی ایمن ایجاد نکند به این معنی نیست که هرگز نخواهد کرد.

در واقع، مداخلات بی‌شماری وجود دارد که بر بهبود ادلبستگی ایمن در دوران کودکی و درمان‌های مبتنی بر دلبستگی تمرکز دارند که دلبستگی را در بزرگسالی ترویج می‌کنند.

پایگاه امن چیست؟

والدین یا مراقبانی که کودک می تواند در مواقع پریشانی برای دریافت آسایش یا محافظت به آنها مراجعه کند، «پایه ای مطمئن» برای کودک فراهم می کنند.

کودکان برای کاوش در جهان احساس امنیت می کنند زیرا می دانند که پایگاه امن آنها آنجاست تا اشک هایشان را خشک کنند، در آغوش بگیرند یا در صورت افتادن آنها را بگیرند.

دلبستگی کودکاننکته مهم این است که کودکان از پایگاه امن خود در مواقع پریشانی و لذت به طور یکسان استفاده می کنند. در زمین بازی، کودک از بالای شانه خود نگاه می کند تا مطمئن شود که والدین یا مراقب او هنوز آنجا هستند. یا، زمانی که به نظر می رسد کودک نوپا در حال غرق شدن در بازی است، ممکن است برای نشان دادن یک اسباب بازی به والدین خود دست و پا بزند.

در مواقع پریشانی، کودکان به دنبال بازگشت به پایگاه امن خود برای راحتی هستند. مراقبت کننده ای که آرامش را ارائه می دهد نه تنها پرورش و مراقبت فیزیکی را ارائه می دهد، بلکه با کودکان نیز صحبت می کند تا به آنها کمک کند تا احساسات خود را برچسب گذاری کنند و از حل ناراحتی خود حمایت کنند.

اطمینان دادن به کودکان

هنگامی که یک پایه امن محکم است، کودکان اغلب یک دلبستگی ایمن با مراقب خود ایجاد می کنند.

دهه‌ها تحقیق نشان داده است که کودکانی که دلبستگی ایمن دارند، از نظر عملکرد اجرایی کودک (مهارت‌های شناختی که برای ارزیابی و کنترل افکار و اعمال استفاده می‌شود) و کودکان، حل‌کننده‌های بهتر، هوش هیجانی‌تر و آمادگی بیشتری برای مدرسه هستند. رفتارهای مربوط به نشان دادن همدلی و نگرانی، کمک کردن، به اشتراک گذاشتن و همکاری با دیگران.

آنها همچنین به احتمال زیاد دوستی با کیفیت بهتری دارند.

اینکه بتوانید در یک دنیای بزرگ و اغلب ترسناک اطمینان را برای کودکان فراهم کنید، به کودکان کمک می کند تا به افراد شاد و سالم تبدیل شوند.

چگونه می توانم پایگاه امن باشم؟

مفهوم یک پایگاه امن ممکن است دلهره آور به نظر برسد، اما در واقع این است که از نظر فیزیکی و عاطفی در کنار فرزندتان باشید، زمانی که به شما نیاز دارد.

توجه به علائم و نشانه های کودک

یک استعاره برای درک معنای پایگاه ایمن بودن، مفهوم «خدمت و بازگشت» در تنیس است: وقتی کودک نشانه ای را ارائه می دهد، والدین یا مراقب به طور ایده آل نشانه را تشخیص می دهند و به سرعت و حمایت کننده پاسخ می دهند.

هنگامی که والدین یا مراقب درگیر تعاملات با دقت و خدمت هستند، کودک باید احساس کند که والدین یا مراقب اوضاع را تحت کنترل دارند.

وقتی کودک آسیب می بیند، می تواند برای والدین ناراحت کننده باشد. با این حال، کودکان ممکن است بیشتر احساس ترس کنند اگر مراقب آنها نیز از نظر ظاهری مضطرب باشد.

گاهی باری والدین سخت است و گاهی اوقات ممکن است طاقت فرسا باشد. نشانه ها و سیگنال های کودک می تواند برای والدین گیج کننده یا حتی تحریک کننده باشد.

تجربیات خود ما از پدر و مادر شدن بر نحوه فرزند پروری ما تأثیر می گذارد ، و نه همیشه به روشی مثبت. احساسات ناراحت‌کننده‌ای که توانایی والدین را برای در دسترس بودن کامل، چه از نظر فیزیکی یا عاطفی، برای فرزندانشان محدود می‌کند.

فقط توانایی تشخیص احساسات در خود می تواند به والدین کمک کند تا با احساسات کودک خود هماهنگ شوند. تحقیقات نشان می دهد که والدینی که یاد گرفته اند احساسات را خوب درک کنند و خوب آن را دریافت کنند  به راحتی می توانند خود را مدیریت کنند یا از فرزندان خود مراقبت بهتری انجام دهند.

فرزندپروری

والدینی که فرزندان خردسال دارند ممکن است فکر کنند که در حال حاضر در بسیاری از این رفتارهای مثبت درگیر هستند.

آن‌ها همچنین ممکن است مشکلاتی را که در زندگی استرس‌زا می‌شود یا زمانی که در حال عبور از احساسات یا آسیب‌های خود هستند، تشخیص دهند ، یا اینکه چگونه همیشه قادر به پاسخگویی به نیازهای کودک به روش‌هایی نیستند که به شکوفایی کودک کمک کند.

اگرچه هیچ والدینی کامل نیست، و طبیعی است که مشکلات را با توجه به نیازهای رشدی در حال رشد کودکان حل کنند، والدینی که نگران سلامت خود یا فرزندشان هستند همیشه می‌توانند به دنبال کمک حرفه‌ای‌تر مانند درمان یا مداخلات والدین باشند.

دفعه بعد که با کودکتان بازی می کنید، سعی کنید سیگنال هایی را که فرزندتان برای شما ارسال می کند شناسایی کنید و ببینید که وقتی شما حساس، آرامش بخش و به طور مداوم در دسترس هستید، چگونه پاسخ می دهد.

استخدام پرستار کودک از موسسه شکوفایی

موسسه خدماتی پرستاری شکوفایی یکی از مراکز معتبری است که سابقه ای طولانی دارد. این مرکز با به کارگیری پرستاران کودک آموزش دیده به خانواده ها کمک می کند تا فرایند مراقبت و نگهداری کودکان ساده تری را تجربه کنند. اگر به پرستار نیاز دارید کافیست که برای استخدام پرستار کودک از موسسه شکوفایی اقدام کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *