نگهداری از کودک

نگهداری از کودکان و وظایف پرستار

23 وظیفه مشترک در این حرفه

نگهداری از کودکان و وظایف پرستار :آیا برای اولین بار است ک می خواهید حرفه پرستاری از کودک را شروع کنید؟ اگر چنین است، احتمالاً هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این شغل و وظایفی که به عهده شما میباشد نیز ندارید.

در این مقاله، متداول ترین مسئولیت هایی که والدین از پرستار کودک خود انتظار دارند و اینکه چگونه وظایف شما بسته به شرایط شغلی ممکن است تغییر کنند، را برای شما بیان خواهیم کرد.

به سرعت خواهید آموخت که کار پرستاری کودک، کمی متفاوت می باشد. کارهایی که انجام می دهید بستگی به سن و تعداد فرزندان تحت پرستاری شما، تعداد ساعت، روز و هفته، نیازهای خاص هر کودک، وظایفی که پدر و مادر در خارج از خانه به شما واگذار کرده اند، تغییر خواهد کرد. امنیت و سرگرمی کودکان همیشه بخشی از شغل و حرفه شما می باشد.

بیایید با هم مروری بر این 23 وظیفه ای که بر عهده شما می باشد با جزییات مربوط به آن داشته باشیم.

اطمینان از ایمنی کودک( نگهداری از کودکان و وظایف پرستار)

این مهمترین مسئولیتی است که بر عهده شما می باشد. به همین دلیل است که آن را شماره یک قرار دادیم!

نگهداری از کودک در منزل و وظایف پرستار :اطمینان حاصل کنید که کودکان در خانه و همچنین در محیط خارج از خانه ایمن باشند. والدین انتظار دارند که کودکان همیشه در معرض دید پرستار کودک خود باشند.

در زمان نگهداری از کودک در منزل بدون اجازه والدین کودک به هیچ عنوان از منزل خارج نشود