وظایف پرستار کودک

پرستار کودک کیست؟

وظایف پرستار کودک چیست و پرستار کودک کیست  :پرستار کودک یک متخصص غیر پزشکی است.زمانی که کودک از بیمارستان به خانه می اید وارد خانه میشود ،انها بطور کلی برای مراقبت های روزانه از نوزاد جدید برای چند هفته تا چند ماه کمک میکنند ،انها میتوانند از یک شب تا (10_12)ساعته،ساعات روز و مراقبت های 24 ساعته خدمات ارائه دهند ،یک پرستار کودک با تجربه ،اموزش دیده و دارای گواهینامه است ،بسیاری از پرستاران کودک تجربی هستند.

هر پرستار کودک متفاوت است و طیف وسیعی از تجربه ی مراقبت از نوزاد را دارد ،بطور کلی وی تجربه ی علمی گسترده ای را با نوزادان به همراه خواهد داشت و دانش کنونی در مورد شیوه های پذیرفته شده در مراقبت از نوزادان از جمله ،پشتیبانی از شیردهی ،دانش CPR،کمک های اولیه نوزاد و دانش رشد زودرس در کودک را تجربه خواهد کرد.

وظایف پرستار کودک در منزل

پرستار نوزاد

*درمراقبت از کودک با دقت،متمرکز و هوشیار خواهد بود.

*میتواند تعویض پوشک،استحمام و تغذیه کودک را به شما یاد دهد یا این کار را برای شما انجام دهد.

*کارهای روزمره یا شبانه کودک از جمله تغذیه و خواب را انجام خواهد داد و رفتار مناسبی را با والدین برقرار خواهد کرد.

*به والدین در تهیه برنامه/روال معمول کودک کمک میکند.

از وظایف پرستار کودک در منزل:به کودک اسفنج و وان حمام خواهد داد.

یکی از وظایف پرستار کودک:روال ها و نیاز های مراقبت از کودک را درک میکند.

*برای تغذیه ی شبانه ی کودک را اماده میکند در حالی که مادر کودک مشغول استراحت مورد نیاز خود است.

یکی از وظایف پرستار کودک:روش های اروغ گیری کودک را میداند

پشتیبانی از شیردهی مادران شیرده

اماده کردن و تمیز کردن بطری

اقدامات اسایش مانند شنا و راکینگ

مراقبت از ناف و ختنه

اموزش خواب