پرستاری
خدمات پرستاری در شیراز
خدمات پرستاری انواع مختلفی دارد و صرفا محدود به کودکان نمی شود. پرستاری از افراد سالمند و بیماران در منزل یکی دیگر از رایج ترین خدماتی است که در زمینه پرستاری در خانه ارائه می شود. افراد سالمند و بیمارانی که شرایط نسبتا سختی دارند، می توانند به جای بستری شدن در بیمارستان یا سکونت در خانه سالمندان، در منزل خود باقی بمانند و از کمک یک پرستار برای رسیدگی به امور خود استفاده کنند.

خدمات پرستاری کودک در منزل نیز یکی از انواع خدمات پرستاری در شیراز است. مراقبت و رسیدگی به کودکان کار راحتی نیست و نیاز به مهارت و تمرکز بالایی دارد. کودکان به خصوص در سنین پایین تر، نیاز های فراوانی دارند و تقریبا در تمام طول روز یک فرد بزرگسال باید به امور آن ها رسیدگی کند و مراقب باشد تا آسیبی نبینند.