پرستاری از سالمندان

بازی های دیجیتال برای سالمندان

بازی های دیجیتال برای سالمندان

با افزایش سن، مغز ما هم مانند بدن ما دستخوش تغییرات خواهد شد. کاهش روحی یکی از عواقب وحشتناک پیر شدن است، اما تحقیقات نشان می دهد که تمرین های ذهنی شما به صورت روزانه می تواند توانایی شناختی شما را تقویت کند و عملکرد بهینه ذهن را برای مدت زمان طولانی حفظ کند. علاوه بر این، داشتن سرگرمی، نقش بسیار اساسی در احساس سر زنده بودن، شرکت کردن در فعالیتهای اجتماعی و برقرای ارتباط با مردم و جهان اطرافمان، ایفا می کند. هر سالمند سزاوار تجربه لذت بخش و پیگیری چیزهایی است که کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشد، به طوری که مسائلی مانند زوال عقل، تنهایی، افسردگی و اضطراب، که آنها را تحت تاثیر قرار می دهند را در آنها به تاخیر اندازد. هر کسی صرف نظر از توانایی جسمی، بودجه یا محل سکونت، می تواند راه هایی را برای حفظ ذهن خود پیدا کند و با افزایش سن به آنها هشدار دهد. با وجود گزینه های فراوان، احمقانه است که به دنبال فعالیت هایی نباشیم که بتوانند کیفیت زندگی ما را به طور فزاینده ای بهبود بخشند. ... ادامه مطلب