مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند
فقط بیماری نیست که بر روی پیری تاثیر می‌گذارد، مسائل مختلف دیگری وجود دارد که مونجر به کاهش سلامت می‌شود.
یکی از این موضوعات اصلی، بی‌توجهی و سهل انگاری جوان ترها می باشد.
افراد مسن به نظارت و مراقبت احتیاج دارند، سستی در درک نیاز های سالمندان باعث می‌شود که احساس تنهایی کنند وبرای جوان تر‌ها غریبه به نظر برسند.
بسیاری از آنها از نادیده گرفته شدن و یا تحقیر شدن توسط عزیزانشان می‌ترسند.
آنها آرزوی مراقب، عشق و علاقه دارند و در واقع، درک نیاز ها و نگرانی های آنها، سلامتی آنها را تضمین می‌کند.
حمایت عاطفی از سالمندان موجب خوشحالی آنها می‌شود که بهترین راه ایده آل برای داشتن یک زندگی سالم است.
سالمندانی که از مشکلات روحی رنج می‌برند، دچار تغیرات جدی در شخصیت می‌شوند.
فراموش نکنید در این مرحله آنها به مراقبت و توجه نیاز دارند، وقتی آنها بدون توجه و مراقبت رها شوند دچار احساس انزجار، بی هدفی و طاقت فرسایی می شوند که بعضا برخی از آنها حتی به خشونت تبدیل خواهد شد.

صرف نظر از اینکه پیری یک فرایند طبیعی است باید بدانیم نقایص خاص خود را دارد،بنابراین باید با مراقبت از سالمندان به هر چه کمتر شدن این مشکلات کمک کنید.