مراقبت از کودک در منزل

چرا کودکان پرخاشگر می شوند؟ و 8 راه کار

چرا کودکان پرخاشگر می شوند؟ و 8 راه کار

شاید این روزها در مهمانی ها جشن ها مدارس مهد کودکها کلمه وای چقدر این بچه پرخاشگر هست را زیاد شنیده اید... در واقع بحث و دغدغه خیلی از کارشناسان و روان شناسان کودک و جامعه شناسان پرخاشگری کودکان و چالش های روبروی آن هست... در نگاه اول بحث تفاوتهای فرهنگی و تربیتی مطرح می شود در سه دهه چهار دهه گذشته خانواده ها زندگی دسته جمعی (گسترده )داشتند و به اصطلاح جامعه شناسان خانواده گسترده بود کودکان در خانواده های بزرگ و در آغوش پدر بزرگ مادر بزرگ عمه ها عموها و خاله و..... بزرگ و تر بیت می شدند و الگوهای رفتاری هنجاری را یاد گرفته و تقلید می کردند و به دلیل زندگی ابتدایی و ساده جوامع سنتی امکان پرخاشگری هم کمتر ... ادامه مطلب