پرستار کودک در منزل

زردی در نوزادان، چرا نوزادان زرد می شوند؟

زردی در نوزادان، چرا نوزادان زرد می شوند؟

زردی در نوزادان نکات کلیدی در مورد زردی در نوزادان زردی به معنای این است که رنگ پوست نوزاد زرد شود و رنگ چشمش سفید زردی خفیف در نوزادان تازه متولد شده معمول است که در روز دوم یا سوم شروع می شود و بین 7 تا 10 روز برطرف می شود زردی نوزاد علت های زیادی دارد ... ادامه مطلب